Net Gamer

ANARHIJA DRAVA I UTOPIJA PDF

Najpoznatiji po knjizi Anarhija, država i utopija () u kojoj iznosi najzaokruženiju viziju suvremene libertarijanističke filozofije. Knjiga je nastala kao. Download Vernor Vinge – Vatra nad najbolje anarhije, tek onda postoje opravdanja i dokazi za postojanje države. Isto tako 11 Upućujem na knjigu Roberto Nozick: Anarhija, država i utopija.

Author: Goltijas Kizshura
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 10 December 2012
Pages: 175
PDF File Size: 15.36 Mb
ePub File Size: 15.11 Mb
ISBN: 346-5-60973-294-2
Downloads: 53255
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kakinos

Meutim, identifikovanje kulture, a posebno etniciteta sa veroispoveu teko je izvodivo. Nyjo-ranske bajke za nju su sada 70 dobile poseban smisao: Je li doista tako? Posledica je da cenu mogu platiti, potpuno ili delimino, oni koji su bili u opoziciji ili oni koji nisu imali nikakvog uea u donoenju odluka. Ako je aurora odsjaj sunca, moralo bi se nalaziti stotinama kilometara iznad tla! Size px x x x x Nain na koji su neki od njih prihvatili neke elemente liberalnog naina miljenja je tipian kao i nain na koji to nije uspelo da utie na njihovo politiko ponaanje.

U poslednjem poglavlju sumiram osnove jugoslovenskih ustavnih dilema i razmatram nain na koji novostvorene drave tretiraju ljudska i ostala prava. To je trenutak u kojem ideja civilnog drutva stie ire odobravanje. No, poslednja taka je prilino diskutabilna; za detaljniju raspravu o njoj vidi Jovanovi Ali, on jest bio lutalac.

To ne znai ni da je izbor datih alternativa unapred izvestan: Ali gledajui unazad, moe se rei da balkanizacija traje sve do danas, kada se odigrava jo jedna runda kraha vlasti praena graanskim i meudravnim ratovima.

  CONT TANKOV PDF

Prekinula ih je u nekakvoj razmirici. Barut je bio jedna od najjednostavnijih stvari. Zujanje njihovih misli postajalo je sve glasnije i glasnije. Tamo je sigurno, a nije niti daleko.

Na primer, u Jugoslaviji na njenom kraju, pisani ustav se oslanjao na pravilo donoenja odluka konsenzusom; takoe, nikada nije dokazano da je raspodela politikih i ekonomskih prednosti bila nepravedna, mada su se svi alili da njihovi interesi nisu potovani kao interesi ostalih. U stvari nije bilo menadera, jer su se u samoupravljakoj ekonomiji svi zaposleni ponaali kao menaderi, bilo direktno ili putem zastupljenosti u radnikim savetima.

Tamo je sletio izvanzemaljski brod. Grondr naglo promijeni temu. Za dalja razmatranja na ovu temu u sluaju Jugoslavije vidi Gligorov Mi nismo zla stvorenja koja su ubila tvoje roditelje i brata. I, kao i svugde, bila je primarni pokreta asimilacije, nasilnog ukljuivanja, kao i politikog konformizma, konverzije identiteta i svakakvih drugih metamorfoza.

Jedan od njih je ddrava na drutveni izbor, ili na paradokse kolektivne i individualne racionalnosti poznate iz drrava igara. Tata je njihovu kapsulu upravo bio odspojio od pregrade za teretni prostor.

Anarhija, država i utopija

Dovraga, je li se barem dobro zabavio? Time hou da kaem da njena osnovna struktura nije onemoguavala reformisanje. Meutim, komunisti su se posluili naelom samoopredeljenja da bi stvorili Sovjetski Savez, koji je trebalo da predstavlja korak ka stvaranju svetske socijalistike imperije, dok steena nezavisnost Jugoslavije i nekih drava centralne Evrope nije imala veze sa idejom komunizma i komunistikim tipom samoopredeljenja.

  AMPROBE DM-III PDF

Za pola sata izlazi galaksija. Onaj koji ne zna ko je i ne razume ta je, nema svoje mesto u svetu. Anarnija je to informacija? Zbog ovoga, svaki ustavni iskaz mora se razmatrati u normativnom pogledu, a njegova konzistentnost se mora isprobati. Peregrin je na istom mjestu bio i prije samo pedeset godina, no ipak nije bio pripravan na ljepotu ovog kraja. U udaljenim uglovima razvijala se plijesan.

Kada jednom prihvatimo utopoja stav, tekoe koje nastaju sa dravnim tvorevinama koje ine pojedinci bez identiteta ne bi trebalo da iznenauju.

Anarhija, država i utopija –

Ovo jest bila Drvodjelja, ali tako Usamljena zvijezda, crvenkasta i zamagljena. Scribner udari nogama o tlo i odmakne se malo u stranu. Meutim, poeljno je da se ima u vidu odreeni primer kako bi se teoretski dokazi bolje razumeli kada se, uz primenu na taj konkretan sluaj, obrazlau ili, kao to e ovde biti sluaj, kritikuju.

U ovom poglavlju nameravam da razvijem jednostavnu teoriju o neuspehu samoopredeljenja.

jtopija Sada je na Wickwrackscaru bio red da bude zbunjen. Izgleda da je bilo neophodno da se iskuse najgore posledice socijalizma i Jugoslavije, da bi se tek nakon toga moglo pojaviti novo, razboritije politiko miljenje koje bi moglo da prui ansu liberalizmu. Moje objanjenje e biti politiko. Ili, barem nekima od njih.